חינוך

האם הצטמצמו בחמש השנים האחרונות הפערים בין הישגיהם הלימודיים של התלמידים יוצאי אתיופיה לבין יתר התלמידים?

מאת: חגית חובב, יועצת באגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה לאחרונה פרסמה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), עפ"י בקשתה של האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה,

קראו עוד »

הכל חינוך – התנועה לקידום החינוך בישראל – כאן תמצאו זכותונים בתחום החינוך, בשפות: עברית ואמהרית

לכבוד פתיחת שנת הלימודים החדשה חשוב להכיר בזכויות המגיעות לכל תלמיד/ה והורה בישראל. עמותת "הכל חינוך" עוסקת בקידום שוויון הזדמנויות בחינוך, ומציעה לכם מוקד חדש

קראו עוד »

ילדות בכיתה ריקה

כתב: אייך אבי יום לאחר שעיתון ידיעות אחרונות פרסם את המקרה בו ארבע ילדות יוצאות אתיופיה לומדות בהפרדה מוחלטת בתוך הכיתה ומחוצה לה משאר בנות

קראו עוד »