חיפוש
Close this search box.

אגודת יהודי אתיופיה בפייסבוק

אגודת יהודי אתיופיה

הארגון המרכזי והוותיק ביותר של ישראלים ממוצא אתיופי, המבקש להשפיע ולקדם מדיניות שוויונית בחברה הישראלית. האגודה פועלת לשנות את המדיניות והתודעה הישראלית ברמה הארצית, המוניציפאלית והקהילתית, במטרה לסגור את הפערים הקיימים אצל אזרחים ישראלים ממוצא אתיופי בכל תחומי החברה, ולשנות את התפיסות המקובלות בקרב מקבלי ההחלטות והציבור הרחב בישראל.

העשייה שלנו

מחקר

האגודה מנהלת את מרכז הידע המקיף ביותר על ישראלים ממוצא אתיופי, הנאסף מתוך מידע ממשלתי, אקדמי ונתונים מהשטח. האגודה פועלת להנגיש את המידע לציבור ולקובעי המדיניות, כיוון שהיא רואה בו כלי מרכזי לשינוי.

לובי וסנגור

האגודה לוקחת חלק בדיונים בוועדות השונות של הכנסת תוך שהיא מציגה ניירות עמדה מגובים בנתונים עדכניים אודות המציאות בה חיים יוצאי אתיופיה בישראל, במטרה לשנות חוקים ומדיניות הנוגעים למצבם.

עבודה קהילתית

האגודה מקימה ותומכת בקבוצות פעילים בקהילה, במטרה לקדם יוזמות העולות מצרכי השטח, והיא מלווה אותם בסיורים, כנסים והשתלמויות.

תקשורת

האגודה פועלת להעלות לסדר היום הציבורי סוגיות הקשורות להפליה והדרה של ישראלים ממוצא אתיופי, בנושאים חברתיים וכלכליים.

נתונים כלליים

% 0
בשנת תשע
% 0
ילדים ממוצא אתיופי בגילאי 0-14 נולדו בישראל
% 0
מכלל היהודים עם תיק על תקיפת שוטר ב-2015 ממוצא אתיופ
% 0
שיעורם של ישראלים ממוצא אתיופי מתוך האשפוזים הפסיכיאטריים
תתקדמו

נתונים ומחקרים

חינוך

דיור

עלייה וקליטה

משטרה וביטחון פנים

תרבות ומורשת

צבא

תעסוקה וכלכלה

החלטות הממשלה

עדכונים אחרונים

השותפים שלנו

בראשית פעל הארגון למען הכרה בזכויותיהם של יוצאי אתיופיה, באמצעות שתדלנות והגנה משפטית. לאחר הצטרפותם של ארגונים נוספים לפעילות למען קהילת יוצאי אתיופיה, התחיל הארגון להתמקד בתחומי החינוך והתעסוקה, אותם ראה כעוגנים הכרחיים למימוש ההשתלבות בחברה הישראלית. יחד עם זאת, הארגון פעיל גם בתחומים שונים ומגוונים מכורח צו השעה. הניסיון שצבר הארגון בהתמודדות עם קשיי הקהילה, מהווה מקור לסיוע ולייעוץ מקצועי לשאר ארגונים הפועלים לשיפור קליטת העלייה מאתיופיה לישראל.

האגודה אינה נתמכת מתקציבים ממשלתיים/מדיניים וזאת כדי לשמור על אופייה הביקורתי כלפי התנהלות שלטונית. לכן, אנו קוראים וקוראות לכם תמכו בנו.

שינוי קטן = השפעה גדולה
הקדישו לנו את האגורות שלכם ועגלו לנו לטובה! 

מה זה אומר שאלתם?

בכל פעם שאתם מחייבים את כרטיס האשראי שלכם, הסכום מעוגל כלפי מעלה לשקל הקרוב, והאגורות הנותרות נתרמות לאגודה.

לדוגמא: כשאתם קונים משהו ב-9.80 שקלים, אתם משלמים 10 שקלים ותורמים 20 אגורות.

התרומה החודשית שלכם בממוצע היא רק 5 שקלים!

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system