חינוך

ראשי חינוך

מערכת החינוך מהווה את המפתח לשוויון הזדמנויות בחברה. נכון לשנת הלימודים תשע"ח, מתוך 1,316,122 תלמידים מהמגזר היהודי בבתי ספר בישראל, התלמידים הישראלים  ממוצא אתיופיה מהווים כ-2.55%. אך בישראל של 2018, אנו מוצאים פערים בקרב התלמידים הישראלים ממוצא אתיופי כבר בבתי הספר היסודיים אשר ניתן לראות בתוצאות המיצ"ב בכיתות ה', הפערים מתעצמים בחטיבות הביניים בתוצאות המיצ"ב של כיתות ח', וגדלות בחטיבות העליונות כפי שניתן לראות בתוצאות הבגרויות. נכון לשנת הלימודים תשע"ו, רק 34% מהתלמידים הישראלים ממוצא אתיופי עמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות, לעומת 60% מכלל התלמידים במגזר היהודי. פערים אלו אינם מקריים, אלא מעידים על מדיניות המנציחה את הפערים הסוציאו-אקונומיים ומצריכה תיקון שורשי. למרות החלטת ממשלה אשר הנחה לסגירתן של התכניות המבדלות, אנו עדים להמשך קיום של תכניות אלו המופעלות בבתי ספר ברחבי הארץ ובהן תלמידים אינם משולבים על פי צורך אלא על פי מוצא. לצד זאת, ישנם שיעורים חריגים ביותר של תלמידים ממוצא אתיופי במסגרות החינוך המיוחד, לצד פנימיות עם ריכוזיות גבוהה ביותר של יוצאי אתיופיה. אנו באגודה עוקבים אחר המגמות השונות, מעלים סוגיות בוערות מול הגורמים במשרד החינוך והוועדות הרלוונטיות בכנסת, ובהסתמכות על מחקרינו, דורשים סגירת פערים ומשפיעים על השינוי.

""

העברת האחריות על מתן סיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי ממשרד העלייה והקליטה למשרד החינוך ולמועצה להשכלה גבוה

אם את.ה סטודנט.ית ממוצא אתיופי, וחשוב לך להיות מעורב.ת במעבר נכון, של הטיפול בסטודנטים ממוצא אתיופי ממנהל הסטודנטים למל"ג.תבוא.י לדיון...

קראו עוד

תגובת האגודה בעקבות פרסום בעיתון "הארץ" על מימון משרד החינוך של תכנית מנהיגות אוונגליסטית לתלמידים ממוצא אתיופי

בעקבות דווח בעיתון "הארץ" כי משרד החינוך הקצה כמיליון שקלים עבור השתתפותם של כ-4,000-3,000 נערים יוצאי אתיופיה בתוכנית בכדי להעניק...

קראו עוד

עיתון הארץ מדווח – "משרד החינוך יממן תוכנית מנהיגות אוונגליסטית באריאל לתלמידים ממוצא אתיופי"

משרד החינוך הקצה כמיליון שקלים עבור השתתפותם של כ-4,000-3,000 נערים יוצאי אתיופיה בתוכנית. לפי אתר הפרויקט, מטרתו להעניק "קשר עמוק...

קראו עוד

מחקר של הממ"מ בנושא תשלומי הורים – נתונים על תשלומי ההורים שאושרו לגבייה בשנת הלימודים תשע"ח

ישנם מגוון של סוגי תשלומי הורים "רגילים" במערכת החינוך הישראלית. משרד החינוך מפרסם את התשלומים המרביים המותרים מדי שנה בחוזר...

קראו עוד

ישנם 516 עובדי הוראה ממוצא אתיופי במערכת החינוך, ב-722 משרות. ומה עומד מאחורי זה? רק 1 מתוך5 מועסק/ת במשרה מלאה, ורק 61% מועסקים במסגרות הבית ספריות.

דף מידע בנושא עובדי הוראה ממוצא אתיופי במערכת החינוך: כחלק מהחלטת הממשלה 324 (אתפ/3) בנושא מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית, משרד החינוך שם לעצמו יעד ל-"הכפלת מספר המורים יוצאי אתיופיה המשולביםבמערכת.  זאת לצד ההכרה בצורך "לפעול לצמצום ההתייחסות המבדלת לבני הקהילה ומעבר להתייחסות משלבת" . הנתונים מעידים על צמיחה משמעותית בכמות המוריםממוצא אתיופי במערכת החינוך, לצד מאמץ להכשיר מורים נוספים למען השתלבותם במערכת החינוך אך יחד עם זאת, עולות שאלות רבות אשר יש להתייחס אליהם בכדי לוודא שילוב מיטבי של מורים ממוצא אתיופי בטווח הקצר, הבינוני, והרחוק  ·         מדוע רק כ– 3 מתוך 5 עובדי הוראה אשר עוברים הכשרות ונכנסים למערכת החינוך משולבים במסגרות הבית ספריות? ·         מדוע רק 1 מתוך 5 עובדי הוראה ממוצא אתיופי מועסקים במשרה מלאה? איזה תנאי תעסוקה יש ל21% שמועסקים ב"למעלה ממשרה מלאה? ·         מה קורה עם 304 המורים אשר משרתם אינה מגיעה למשרה...

קראו עוד