עלייה וקליטה

ראשי עלייה וקליטה

עליית יהודי אתיופיה אמנם החלה בתחילת שנות ה- 70, אך העלייה הפורמלית החלה בשנות ה- 90 של המאה ה- 20. מאז ומתמיד, מדיניות הקליטה של העולים מאתיופיה הייתה שונה מכלל העולים ממדינות אחרות. בניגוד לעולים חדשים ממדינות אחרות אשר נקלטים בתהליך של קליטה ישירה, עולי אתיופיה מחויבים להיקלט במרכזי הקליטה המופעלים על ידי הסוכנות היהודית ל-18-24 חודשים. אך בין השנים 2014-2016, לאחר גל העלייה האחרון בשנת 2013, הגיעו לארץ רק 518 עולים מאתיופיה, בעוד שנכון ליוני 2017 נותרו כ- 2,509 עולים מאתיופיה במרכזי הקליטה. בהתחשב בכך שהמרכזים מיועדים להחזקת העולים בתקופה מקסימלית של שנתיים, הנתונים מצביעים על שהות ממושכת עד 14 שנים במרכזי קליטה, במיוחד בקרב בודדים (קשישים, אימהות חד-הוריות ונכים), אשר אין באמצעותם דרך יציאה לדיור מוסדר עקב היעדר בפתרונות קבע. מצבם של מרכזי הקליטה הינו ירוד, עם תשתיות מיושנות ובניינים שאינם מתוחזקים, לעיתים בצפיפות גבוהה. כתוצאה מכך, העולים כלואים במציאות קשה עם מגבלות בחופש הפרנסה והתנועה, ופגיעות בזכותם לקיום בכבוד.

עלייה וקליטה

העברת האחריות על מתן סיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי ממשרד העלייה והקליטה למשרד החינוך ולמועצה להשכלה גבוה

אם את.ה סטודנט.ית ממוצא אתיופי, וחשוב לך להיות מעורב.ת במעבר נכון, של הטיפול בסטודנטים ממוצא אתיופי ממנהל הסטודנטים למל"ג.תבוא.י לדיון...

קראו עוד