צבא

ראשי צבא

הצבא כיום מהווה פלטפורמה לשילוב של אזרחים בחברה הישראלית. אך לאורך השנים, ניתן לראות שישנן קבוצות אוכלוסייה שרוכשות בצבא מקצועות אשר ניתן לשלב במשק – כפי שניתן לראות עם יוצאי תפקידי המודיעין המסוימים וחיילים המתברגים לתפקידי קצונה – וישנם קבוצות אוכלוסייה המוסללות לתפקידים מוגדרים מראש. אנו באגודה פעלנו לסגירת תכניות מבדלות בתוך הצבא, אנו ממשיכים לעקוב אחר יישום של הצבא לשינוי המצב של חיילים ישראלים ממוצא אתיופי, ולשילובם בתפקידים בצורה המייצגת את הרב-גוניות של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.

נולד בארץ גוייס ליחדת עולים

חל שיפור משמעותי בנשירה של חיילים ממוצא אתיופי מצה"ל, אך אלו עדיין כלואים בשיעורים גבוהים בהרבה משיעורם בצבא

כחלק מהחלטת הממשלה 324 (אתפ/3) בנושא מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית, ממשרד הביטחון נמסר...

קראו עוד

טייסים צעירים

מערכת האתר חמישה בני נוער מהקהילה האתיופית יהיו לטייסים הצעירים בארץ. במסגרת פרויקט "טסים ומתגאים" שמפעילה עמותת "יעלים" בשיתוף עם...

קראו עוד...