חיפוש
Close this search box.

חינוך – מחקרים ועמדות האגודה

עקרונות האגודה לקידום הישגיהם הלימודיים וקליטתם החברתית של תלמידים יוצאי אתיופיה

PDF גרסת הדפסה תוצאות מבחני המיצ"ב, הזכאות לתעודת בגרות והמבחנים הפסיכומטריים המתפרסמים ע"י משרד החינוך מצביעים שקיים עדיין פער משמעותי בין רמת הישגיהם הלימודיים של

קראו עוד »

האם הצטמצמו בחמש השנים האחרונות הפערים בין הישגיהם הלימודיים של התלמידים יוצאי אתיופיה לבין יתר התלמידים?

מאת: חגית חובב, יועצת באגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה לאחרונה פרסמה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), עפ"י בקשתה של האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה,

קראו עוד »

שרת הקליטה קוראת להכניס את סיפור עליית יהודי אתיופיה לתכניות הלימודים של מערכת החינוך

מערכת האתר צילום: אבי מספין בעקבות היחשפותה של שרת הקליטה, ח"כ סופהלנדבר, לסיפור עליית יהודי אתיופיה לישראל ולהקרבה שנעשתה לשם כך, פנתה השרה במכתבלשר החינוך,

קראו עוד »

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system