חיפוש
Close this search box.

חינוך – מחקרים ועמדות האגודה

"אשליה של נתינה"

שוב תקציבים שמיועדים ליוצאי אתיופיה חוזרים ל משרד האוצר משרד התרבות והספורט 8 שנים לחוק להקמת מרכז מורשת יהדות אתיופיה – ועד היום אין פעילות ומינוי

קראו עוד »

תגובת האגודה בעקבות פרסום בעיתון "הארץ" על מימון משרד החינוך של תכנית מנהיגות אוונגליסטית לתלמידים ממוצא אתיופי

בעקבות דווח בעיתון "הארץ" כי משרד החינוך הקצה כמיליון שקלים עבור השתתפותם של כ-4,000-3,000 נערים יוצאי אתיופיה בתוכנית בכדי להעניק "קשר עמוק לאלוהים" עבור "ישראלים

קראו עוד »

ישנם 516 עובדי הוראה ממוצא אתיופי במערכת החינוך, ב-722 משרות. ומה עומד מאחורי זה? רק 1 מתוך5 מועסק/ת במשרה מלאה, ורק 61% מועסקים במסגרות הבית ספריות.

דף מידע בנושא עובדי הוראה ממוצא אתיופי במערכת החינוך: כחלק מהחלטת הממשלה 324 (אתפ/3) בנושא מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית, משרד החינוך שם לעצמו יעד ל-"הכפלת מספר המורים יוצאי אתיופיה המשולביםבמערכת.  זאת לצד ההכרה בצורך "לפעול לצמצום ההתייחסות המבדלת לבני הקהילה ומעבר להתייחסות משלבת" . הנתונים מעידים על צמיחה משמעותית בכמות המוריםממוצא אתיופי במערכת החינוך, לצד מאמץ להכשיר מורים נוספים למען השתלבותם במערכת החינוך אך יחד עם זאת, עולות שאלות רבות אשר יש להתייחס אליהם בכדי לוודא שילוב מיטבי של מורים ממוצא אתיופי בטווח הקצר, הבינוני, והרחוק  ·         מדוע רק כ– 3 מתוך 5 עובדי הוראה אשר עוברים הכשרות ונכנסים למערכת החינוך משולבים במסגרות הבית ספריות? ·         מדוע רק 1 מתוך 5 עובדי הוראה ממוצא אתיופי מועסקים במשרה מלאה? איזה תנאי תעסוקה יש ל21% שמועסקים ב"למעלה ממשרה מלאה? ·         מה קורה עם 304 המורים אשר משרתם אינה מגיעה למשרה מלאה? מדוע 1 מתוך 10 עובדי הוראה מועסקים במשרה אשר אינה מגיעה אפילו לחצי משרה? ·         מה שיעורי הנשירה של מורים ממוצא אתיופי ממערכת החינוך לאחר 3 שנים, 5 שנים ו– 10 שנים, בהשוואה לכלל המורים בחינוך העברי? כמה נפלטים מהמערכת, טרם קבלת תנאיקביעות? ·         האם בתי הספר

קראו עוד »

דף מידע בנושא חינוך מיוחד

אופן ההתפלגות האי-פרופורציונלית של התלמידים במערכות לחינוך מיוחד מהווה חסם משמעותי בשילובם בחברה, ובכך מנציחה את הפערים הסוציו-אקונומיים. ייצוג היתר של תלמידים ממוצא אתיופי בחינוך

קראו עוד »

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system