חיפוש
Close this search box.

האגודה שותפה לעתירה לבג"צ נגד חוזר תשלומי ההורים של משרד החינוך

עתירה לבג"צ נגד חוזר תשלומי ההורים שפרסם מנכ"ל משרד החינוך הוגשה מטעם הורים מאשדוד ומנס-ציונה, עמותת ידיד, ארגון הל"ה והאגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, באמצעות הקליניקה למשפט באוניברסיטת חיפה, עו"ד הרן רייכמן. טענתנו היא שהתיקון בחוזר התשלומים החדש נעשה ללא הסכמה בדין לגבייה, תוך העדר רצון ויכולת להגביל את גביית תשלומי ההורים לקבוצות חזקות, ביסוס קיומן של מערכות חינוך פרטיות בתוך המערכת הציבורית, והבטחת הרס החינוך הציבורי ביצירת סגרגציה בין בעלי יכולת כלכלית וכאלו שאינם.

העתירה מבקשת לבטל תשלומי הורים ותשלומים למקצועות מוגברים בבתי-הספר העל-יסודיים.

לנוסח העתירה, הקליקו: נוסח העתירה

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system