ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך חינוך - מחקרים ועמדות האגודה האגודה שותפה לעתירה לבג"צ נגד חוזר תשלומי ההורים של משרד החינוך