חיפוש
Close this search box.

סיכום פעילות לשנת 2017 של התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה

החוברת שפורסמה על ידי מטה היישום של התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה, כוללת דיווח על מצב יישום הפעולות בתכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה על פי המשרד.

 

מצורף קישור: https://iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/סיכום-פעילות-לשנת-2017-התכנית-הממשלתית-לשילוב-יוצאי-אתיופיה.pdf

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system