סיכום פעילות לשנת 2017 של התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה

החוברת שפורסמה על ידי מטה היישום של התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה, כוללת דיווח על מצב יישום הפעולות בתכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה על פי המשרד.

 

מצורף קישור: https://iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/סיכום-פעילות-לשנת-2017-התכנית-הממשלתית-לשילוב-יוצאי-אתיופיה.pdf