חיפוש
Close this search box.

דו"ח ייצוג הולם בשירות המדינה – 2014

בשנת 2014 נקלטו 124 יוצאי אתיופיה בשירות המדינה, שיעורם בקרב עובדי המדינה עומד על 1.56%.
על פי הדו"ח של הנציבות, עם השנים נשמרת מגמת הגידול בשיעורם בכלל עובדי המדינה, ורואים צמייה בייצוגם של יוצאי אתיופיה בוגרי האקדמיה בשירות המדינה.

לעיון בדו"ח של שירות המדינה: https://iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/דוח-ייצוג-הולם-בשירות-המדינה-2014.pdf