תעסוקה וכלכלה – מחקרים וניירות עמדה

ייצוג הולם? בדרך הנכונה…

אבי מספין דו"ח ייצוג הולם לבני קהילת יוצאי אתיופיה בשירות המדינה לשנת 2008 הוגש על ידי נציבות שירות המדינה. הדו"ח קובע כי חלה עלייה בשיעור

קראו עוד »