החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (27.11.2011): הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן

מתוך: http://www.sela.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2011/11/des3885.htm החלטה מס. 3885 של ממשלה מיום 27.11.2011 הממשלה ה-32 בנימין נתניהו נושא ההחלטה : הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן מחליטים

קראו עוד »

תיקון החלטת ממשלה (17.05.2012): הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des4630.aspx החלטה מספר 4630 של הממשלה מיום 17.05.2012 הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו נושא ההחלטה: הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן

קראו עוד »

תיקון החלטת ממשלה (08.05.2013): הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן

מתוך: http://www.pmo.gov.il/SECRETARY/GOVDECISIONS/2013/Pages/des110.aspx החלטה מספר 110 של הממשלה מיום 08.05.2013 הממשלה ה – 33 בנימין נתניהו נושא ההחלטה: הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן

קראו עוד »

החלטת ממשלה (28.11.2010): ייצוג הולם

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des2506.aspx  החלטה מס. 2506 של הממשלה מיום 28.11.2010. הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו נושא ההחלטה: ייצוג הולם לבני קהילת יוצאי אתיופיה בשירות המדינה מחליטים בהתאם

קראו עוד »