חיפוש
Close this search box.

דיון במסגרת ציון יום העוני בכנסת

יום שני, 16 ביולי 2018 , ד' באב תשע"ח, בשעה 09:00 – דיון במסגרת ציון יום העוני בכנסת: על סדר היום: יישום המלצות דוח הוועדה על העוני במשרדי הממשלה, בועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system