חיפוש
Close this search box.

15.5 – הפגנת העולים מול משרד הקליטה

מאות עולים, מעשרה מרכזי קליטה שונים, הפגינו היום בירושלים נגד ההזנחה, האדישות והאטימות של משרד הקליטה לצרכיהם.

הם קראו למציאת פתרון לדיור קבע ריאלי, קראו לשיפור תנאי המחיה הקשים במרכזי הקליטה ודרשו הכשרות תעסוקתיות ושפתיות המאפשרות אופק כלכלי וחברתי הולם.

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה קוראת למשרד הקליטה: טפלו בנמצא בתחום אחריותכם, ודאגו לאזרחים שאתם אמונים עליהם!

 

תמונות מההפגנה

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system