ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות תפילות הסיגד – לשובו בשלום של החייל החטוף גלעד שליט