ראשי האגודה בתקשורת ארכיון - הודעות לעיתונות הודעות לעיתונות 2013 תלמידים יוצאי אתיופיה עדיין בתחתית מבחינת הישגים לימודיים עפ' נתוני המיצב שפורסם ע"י ראמ"ה