חיפוש
Close this search box.

תוכנית החומש – כרוניקה של הבטחות

טל האס

גם לאחר שחלפו יותר משנתיים מאז ההכרזה על "תוכנית החומש לשיפור קליטת בני העדה האתיופית", עדיין לא הושלמו סדרי היערכותה ותקצובה של התוכנית. בפני ועדת השרים לענייני עלייה וקליטה מונחת עתה הצעה שהם אמורים להכריע לגביה. לכאורה, ההצעה מתארת אמצעים שיש בכוחם לחלץ את תוכנית החומש מהבוץ שבו היא שקועה, אך בפועל ספק אם גם היא תחולל שינוי משמעותי.

תכנית החומש הנה תולדה של מחאת קהילת יוצאי אתיופיה, שהתחוללה ב-6 בנובמבר 2006 מול משרדי הממשלה, אותה הובילו מספר ארגונים המזוהים עם קהילת יוצאי אתיופיה. בעקבותיה הוקמה וועדה בין-משרדית שנשאה באחריות לגיבוש תכני התוכנית. האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה הייתה שותפה בכל דיוני הוועדה והייתה גורם משמעותי בקביעת תכני הפעילות שגיבשה. אנו, באגודה, קווינו כי הפעם אכן יתממשו ההבטחות וההצהרות החגיגיות שליוו את ההכרזה על כינונה ב-10 בפברואר 2008. הסכום הכולל שנקבע לתוכנית היה 869.7 מיליון ש"ח והוא נועד לביצוע בשנים 2012-2008. חלפה לה קצת יותר מחצי שנה והנה, אותה ממשלה שהחליטה על תוכנית החומש ביקשה למחוק אותה כליל; באוגוסט 2008 קיבלה הממשלה החלטה על תקציב 2009 , ובמסגרתו תכנית החומש זכתה לסך של 0 ש"ח.

על רקע החלטתה של הממשלה שלא לתקצב את תוכנית החומש, האגודה הגישה עתירה לבג"ץ נגד מדינת ישראל, בשיתוף עם מטה המאבק לשוויון חברתי של עולי אתיופיה בישראל. לבסוף, הממשלה החדשה שקמה החליטה ב-12.5.09 להשאיר את התוכנית בחיים, אבל בחרה לקצץ את תקציבה ב–20% ולהאריך את תקופת יישומה בשנה נוספת. בנוסף, הוחלט לממן את התוכנית בשנים 2010-2009 מתקציבי המשרדים עצמם השותפים בתוכנית ולא באמצעות תוספת תקציבית ייעודית כפי שהיה בשנת 2008. מאחר ותקציבם של המשרדים השותפים בתוכנית קוצץ בשנים אלו, משמעותה של החלטה זו הייתה פגיעה נוספת בתקציבם. לכן גברו חששותיה של "האגודה" כי התוכנית תתנהל במתכונת "הדלת המסתובבת"; תוכנית החומש נועדה להוסיף על הפעולות שנעשו לטובת יוצאי אתיופיה בטרם התכנית ולא לשמש במקום אלה הקיימות. בפועל, סעיפי פעילות שהיו קיימים ממילא נרשמו כחלק מתוכנית החומש.

משכנתא ללא כיסוי

אמנם, את חלקן של התוכניות החלו משרדי הממשלה השותפים בתוכנית החומש ליישם, אך עיקרו של תקציב תוכנית החומש נותר עדיין ללא מימוש. הבולט מבין כל סעיפי תוכנית החומש שלא זכו למימוש הוא המשכנתאות, שנועדו כדי לאפשר לזוגות צעירים רכישת דירה בתנאים מועדפים. במקור, המשכנתאות נועדו עבור 200 זוגות צעירים יוצאי אתיופיה, בכל אחת מחמש שנותיה של תוכנית החומש. בפועל, רק זוג אחד (!) הצליח עד כה לממש הטבה זו. חלק זה היווה 36.5% מסך התקציב בשנת 2008, נתון שיש בו לתאר את מקומו של סעיף זה בתוכנית החומש.

ב-17 במאי 2010 הובאה לדיון, בפני ועדת השרים לענייני עלייה וקליטה, מתווה ליישום תוכנית החומש, וזאת מתוך הכרה כי במתכונת הנוכחית לא ניתן ליישם את המטרות שלשמן היא נועדה. ההחלטה טרם אושרה וגם אם תאושר, הרי שהיא לא מתייחסת לאותם סעיפי תקציב שלא בוצעו עד כה והיו אמורים להתבצע בשנים 2009-2008; ההחלטה הנוכחית מתייחסת רק למימושה של הפעילות החל משנת 2010. כך יוצא שהתוכנית החלה עם סכום של 890 מיליון ש"ח, לאחר מכן קוצצה התוכנית ונקבעה על סכום של 700 מיליון ש"ח, ועתה הוגשה הצעת החלטה הבאה להבטיח רק את עתידו של תקציב בסך של 490 מיליון ש"ח. אגב, לגבי סיפור המשכנתאות, ספק אם גם במתכונת החדשה שמוצעת יהיה כדי לחולל שינוי, מאחר שבתנאים הנוכחיים מעטים הם הזוגות שיוכלו לעמוד בתנאי ההלוואה, זאת בפרט נוכח עליית מחירי הדירות בתקופה האחרונה.

מלחמת התשה

במצב הנתון, כאשר המדינה לא ממלאת את התחייבותה שלה, אנו, באגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, נידרש להמשיך ולשאת עינינו לבית המשפט הגבוה לצדק, בתקווה שידע לחייב, אחת ולתמיד, את הממשלה למלא אחר התחייבויותיה שלה כלפי יוצאי אתיופיה, קהילה שצברה הבטחות רבות, ריקות מכל תוכן. פעילותנו בנושא כוללת גם את העלאת הנושא לסדר יומה של ועדת הכספים וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. לאחרונה הכריז יו"ר ועדת הכספים שבכנסת, ח"כ משה גפני, בדיונה האחרון של הוועדה בנושא (26.5.10), כי אם משרד ראש הממשלה לא יקיים פעילות משמעותית שתפיח חיים בתוכנית החומש, יש להכריז על סיומה. לדבריו של ח"כ גפני, "כרגע יוצא שמשקרים בפניו של ציבור יוצאי אתיופיה. קהילה זו, מצידה, שבעה מהבטחות ריקות מכל תוכן".

מאז ההפגנה שהתקיימה נדמה כי העייפות פשטה באיבריהם של רבים. הביטוי המובהק לכך הוא הטענה הרווחת יותר ויותר לפיה מה שלא נעשה, סופו של דבר שכלום לא ישתנה. באגודה סבורים כי במלחמת ההתשה הזו אסור לנו להיכנע וחובה עלינו להמשיך ולדרוש מהמדינה כי תישא באחריות לכל אזרחיה, באופן שיבטיח את מימוש יכולותיהם, זכויותיהם וחובותיהם האזרחיות.

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system