חיפוש
Close this search box.

תוכנית החומש – המאבק על יישומה ממשיך

טל האס

4.11.10

ביום רביעי האחרון, 3 בנובמבר 2010, דן הרכב שופטים של בית המשפט העליון בעתירתה של האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה ומטה המאבק לשוויון חברתי של עולי אתיופיה, בנושא – אי יישום התחייבות המדינה לקידום השתלבותם של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, כמתחייב בתוכנית החומש.

בפברואר 2008 אישרה הממשלה תוכנית חמש שנתית לשיפור קליטת יוצאי אתיופיה, בהיקף תקציבי בסך של 869.7 מיליון ש"ח לחמש שנים. תכנית זו היא תולדה של מחאת קהילת יוצאי אתיופיה, שהתחוללה ב-6 בנובמבר 2006 מול משרדי הממשלה. בהפגנה דרשנו כי ימצאו הכלים שבכוחם להביא לשילוב משמעותי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.במאי 2009 החליטה הממשלה לקצץ את התוכנית ולהגבילה לסכום של 700 מיליון ₪. רובו של תקציב לא מומש. ביולי 2010 הוסיפה הממשלה החלטה המעריכה את התוכנית בשנה נוספת והתייחסותה להיקף תקציבי של 481.4 מיליון ש"ח. עיקר הבעיה עליה מזדעקת קהילת יוצאי אתיופיה הוא נושא הדיור. סעיף זה הוא יותר ממחצית תקציב תוכנית החומש.

כיום מרוכזים מרבית יוצאי אתיופיה ב-15 שכונות שהן גטאות של עוני ומצוקה. תוכנית החומש הבטיחה לתת ל-200 זוגות צעירים בכל שנה סיוע במשכנתאות מוגדלות. מאז עברו יותר משלוש וחצי שנים ורק זוג אחד נמצא זכאי למשכנתא המובטחת.

עתידם של העולים המבקשים לעזוב את מרכזי הקליטה אינו טוב יותר. לכאורה, לכל משפחת עולים ניתן מענק הנועד לסייע לה ברכישת דירתה. בפועל, בשל התייקרות מחירי הדירות, עולים רבים לא מצליחים לצאת ממרכז הקליטה ולעבור לדיור קבע. "בתמורה", העולים אף נקנסים בחומרה על כל שנה של איחור ביציאה ממרכז הקליטה.

התביעה הוגשה ע"י האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה וגדי יברקן בספטמבר 2008. בדיון בבג"ץ ביקשנו כי המדינה תקיים את כל הפעילות שלה התחייבה עבור שנים 2008 ו-2009 וזאת במסגרת התקציב שנועד לאותן שנים. תביעה זו גובתה בנתונים המוכיחים את יישומה הדל של תוכנית החומש עד כה. בין השאר הוצג תקציב התוכנית לשנת 2008. בשנה זו רק 43.7% מסכום של 81.5 מליון ש"ח שאושרו ע"י הממשלה נוצלו לטובת התוכנית. ייתרת התקציב הוחזרה לאוצר, זאת לבד מ-5.5 מיליון ש"ח. דגש הונח הבטחת כל 1,000 שהמדינה התחייבה להן במסגרת כל שנות פעילות התוכנית.

נשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש, שלחה את הצדדים אל מחוץ לאולם, כדי שאלה ינסו להגיע להסכמות משותפות. בשיח שהתקיים בין הצדדים, עו"ד זילבר הביע נכונות לבדוק מול אגף התקציבים באוצר את דרישתנו להבטחת התקציבים שלא נוצלו. בכלל זה הבטיחה לבדוק את ייתכנות הבטחת כל המשכנתאות לזוגות צעירים שהיו אמורים להינתן עד כה.

סיכומו של דיון, בהתאם להסכמות בין הצדדים: תיבחן הסכמה משותפת עד 14 בנובמבר 2010. במידה ויגיעו הצדדים להבנה משותפת, העתירה תסתיים בזאת. אם לא, המדינה תציג תשובתה ולנו יינתן פרק זמן שיאפשר מענה לה. במקרה זה, בג"ץ יכריע על עתיד העתירה.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system