ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך חינוך - מחקרים ועמדות האגודה שר החינוך, שי פירון: מנהלת בית הספר כפר חסידים לא תמשיך בתפקידה.