חיפוש
Close this search box.

שרת הקליטה קוראת להכניס את סיפור עליית יהודי אתיופיה לתכניות הלימודים של מערכת החינוך

מערכת האתר

צילום: אבי מספין

בעקבות היחשפותה של שרת הקליטה, ח"כ סופהלנדבר, לסיפור עליית יהודי אתיופיה לישראל ולהקרבה שנעשתה לשם כך, פנתה השרה במכתבלשר החינוך, ח"כ גדעון סער, בו היא מבקשת לפעול לגיבוש תוכנית לימודים שתכיל אתסיפור העלייה של יוצאי אתיופיה לכלל תלמידי מערכת החינוך בישראל.

מתוך המכתב: "תמוה בעיני הדבר, שסיפור כלכך משמעותי, המגלם את מהותה של הרוח הציונית ומהווה דוגמא מובהקת לניצחון הרוחהיהודית והכיסופים לארץ ישראל על פני כל קושי אפשרי, אינו מוצא את מקומו הראויבתכניות הלימודים המועברות לכל ילד במדינת ישראל. איני רואה כל אפשרות שלא להעלותעל נס את סיפור גבורתם של בני העדה האתיופית, כדוגמא ומופת לכל אזרחיישראל".

עוד הוסיפה השרה במכתב את הקליטה הלוקה בחסר: "יתר על כן, אין זה סוד שעל אף השוויון הפורמאלי ממנו נהנים עולי אתיופיה, בדומה לכל אזרחי ישראל, אין הם נהנים משוויון חברתי. הדבר בא לידי ביטוי ביחסה שלכלל החברה לבני העדה ובמכשולים העומדים בפניהם בדרכם להשתלבות מוצלחת. באופן מדאיג במיוחד בא הדבר לידי ביטוי ביחס הניתן לילדי העולים במספר רשויות מקומיות, בכלהאמור בשילובם במערכת החינוך".

במכתבה קבעה השרה כי עצם העניין שסיפור הגבורה של יהודי אתיופיה אינו מסופר, זהו כשל נוסף של מערכת החינוך הישראלית: "על מערכת החינוך מוטל התפקיד החשוב לאין ערוך, להנחיל בקרב הנוער את ערכיה הדמוקרטיים והציוניים של המדינה. בכך היא מופקדת לא רק על טיפוח ערכיו של הנוער, אלא על ערכי החברה כולה ועל הזיכרון ההיסטורי שלה. כעם וכמדינה, לעבר שלנו תפקיד מהותי בקביעת זהותנו. אין זה נסבל כי מזהות זו ועבר זה נשמט סיפורה של קהילה שלמה. העובדה כי סיפור גבורתה של קהילת יהודי אתיופיה אינו שגור על פיו של כל ילד בישראל מהווה כשלון חרוץ של מערכת החינוך."

בסיום המכתב קראה השרה לשר החינוך להקים ועדה משותפת למשרד החינוך ולמשרד לקליטת העלייה, שתגבש תכנית לימודים המתארת אתסיפור עליית יהודי אתיופיה. "המשרד לקליטת העלייה בראשותי מוכן ומזומן לתרום למטרהזו, שאין ראויה ממנה, ממשאביו ומהידע המקצועי הרב שברשותו, על מנת לתקן את המעוות, בבחינת "מוטב מאוחר מאשר לעולם לא", אין לי ספק כי במאמץ כן ומשותף, נוכל להעניק לקהילת יהודי אתיופיה את כבודה הראוי, ולהעשיר את חינוכם של כל ילדי ישראל בסיפור מופת של ציונות ועלייה למרות כל הקשיים והסיכונים", הצהירה.

באגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה מברכים על המהלך ומצפים לקידומו על ידי השרה, בד בבד עם פעילות האגודה לקדמו. "זהו רעיון מצוין שאנו נאבקים לממשו מזה זמן רב", אומר דני אדמסו, מנכ"ל האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, "אנחנו שמחים שהשרה שמה זאת באנג'דה שלה, אני מניח שהשרה מודעת לכך שמדובר בהצהרה מאוד מחייבת. במקביל, אנו נמשיך לפעול להכנסת התכנים במסגרות שונות דוגמת משרד החינוך והאגף הפדגוגי".

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system