ראשי מידע, נתונים ומחקרים החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים שרת הבריאות: להקים וועדת חקירה פרלמנטרית על מדיניות מתן זריקות הדפו-פרוברה