חיפוש
Close this search box.

רק 38 תלמידים ישראלים ממוצא אתיופי סיימו 5 יחידות מתמטיקה בשנת הלימודים תשע"ו

יוצאי אתיופיה אינם משתלבים במערכת החינוך בצורה פרופורציונלית לייצוגם באוכלוסייה, ומרוכזים בבתי ספר אשר לרוב מתוקצבים ומתוחזקים ברמות נמוכות יותר. התוצאות במבחני המיצ"ב מהוויםאינדיקציה של פערים כבר בבי"ס היסודי ובחטיבת הביניים. התוצאות משתקפות בפערים אשר ניתן לראות בתוצאות הבגרויות, המנציחות את חוסר השוויון בהשכלה הגבוהה ובעולם התעסוקה. המשרד הפעילבמשך שני עשורים ויותר תכניות המיועדות לתלמידים ממוצא אתיופי, כדי לשפר את ההישגים שלהם. עם זאת, הפערים הוכחים בתוצאות מבחני המיצ"ב והבגרות, אך תכניות אלו לא הביאו את השינוייםהמיוחלים. הפערים בשנים האחרונות לא השתנו משמעותית, ובנוסף לכך יוצרות בידול של תלמידים ישראלים ממוצא אתיופי.

לנייר עמדה מלא בנושא:
 נייר עמדה סגירת תכניות מבדלות – יום לקידום השוויון

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system