ראשי האגודה בתקשורת ארכיון - גליונות גליון מספר 29 ריכוז יתר בחינוך הממלכתי-דתי – גזרה משמים?