ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות ריגשו עד דמעות – נגנים צעירים בירושלים