ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך חינוך - מחקרים ועמדות האגודה קריאה לגבש מדיניות קליטה כוללת במערכת החינוך