ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון קסהון וונדה מונה לתפקיד יועץ ראש העיר ירושלים