חיפוש
Close this search box.

קול קורא של עמותת טבקה להגשת בקשה למלגה והשתתפות בפרויקט חניכה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ט

הקריטריונים העיקריים על פיהם תבחר הועדה את הזוכים במלגה:
א.יכולת אקדמית ופוטנציאל ההצלחה בהמשך הלימודים האקדמיים וההכשרה המקצועית כעורך דין.
המוטיבציה של המועמד להצליח בלימודיו ובעתידו כעורך דין או משפטן.
ב.מצבו המשפחתי והסוציו-אקונומי של המועמד.
ג.תינתן עדיפות למועמדים בעלי מעורבות חברתית ועזרה הדדית בקהילה (בראש ובראשונה בקרב קהילת יוצאי אתיופיה אך לא רק).
ד.התרשמות במסגרת ראיון אישי.
ד.כל שיקול רלוונטי אחר שתראה הוועדה לנכון.

הגשת המועמדות:
המלגאים יתבקשו למלא את טופס הבקשה המקוון בקישור הבא >>
לטופס ההרשמה: http://bit.ly/TEBEKAMEL

לתשומת לב המועמדים, לצורך מילוי הטופס נדרש חשבון Gmail.
מועד אחרון להגשה: ביום 1 בפברואר 2019 בשעה 12:00 בצהריים.

פרטים נוספים פה >> https://bit.ly/2rKnflS

#משנים_מדיניות_משנים_מציאות!
מוזמנים להתעדכן אחר פעילותנו השוטפת באתר>> https://iaej.co.il/

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system