חיפוש
Close this search box.

קול קורא – האמת (העגומה) על תוכנית החומש ליוצאי אתיופיה

ביום רביעי, ב- 6 בינואר 2010 בשעה 11 בבוקר, ידון בג"צ בעתירה על מימוש תוכנית החומש, אותה הגישו, לפני כשנה, האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה וגדי יברקן.

כמי שמנהל את האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, צוותי ואני היינו שותפים לתוכנית מתחילתה, החל במחאה הציבורית חסרת הפשרות בנובמבר 2006. המשכה של המחאה בישיבות ארוכות, במשך שנה ויותר, עם משרדי ממשלה רלוונטיים, לאחר שראש הממשלה דאז, אהוד אולמרט, הורה על הקמת צוות פעולה בין-משרדי. בפברואר 2008 הכריזה הממשלה על תוכנית החומש ליוצאי אתיופיה, לאחר שקיבלה את רוב המלצות הוועדה המשותפת. התוכנית תוקצבה בסכום של כ- 870 מליון ₪, למשך חמש שנים. עבור שנת 2008 הוקצה סכום של כ- 82 מליון ₪. במידה רבה, הכרזתה של המדינה על תוכנית כוללת ורחבה לשיפור קליטת יוצאי אתיופיה, העידה על כישלונות קודמים של ממשלות ישראל בקליטת יוצאי אתיופיה. עד כאן החלק הקל יותר.

ניסיונות קודמים מלמדים אותנו כי בכל שנוגע בתכנון תוכניות עבור יוצאי אתיופיה, החלטות ממשלה לחוד וביצוען בפועל לחוד. על כך עמדתי כבר במסיבת העיתונאים שהתקיימה במשרד לקליטת העלייה, במסגרתה הוכרז חגיגית על תוכנית החומש. במעמד זה, בנוכחות השר לשעבר, יעקב אדרי, התרעתי על כך שאסור לממשלה לשוב ולזרוע חול בעיניהם של בני קהילת יוצאי אתיופיה וחובתה לממש את הבטחותיה עד תומן.

מרגע התנעת תוכנית החומש בתחילת 2008 ועד עתה, אנו רואים שרחוק מימוש התוכנית, כרחוק מזרח ומערב. האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, כארגון סנגורי הפועל עבור הקהילה, לקחה על עצמה, לעקוב מקרוב אחר תהליך מימוש התוכנית. ארגונים נוספים של יוצאי אתיופיה נרתמו גם הם למשימה. לדאבוננו, שישה חודשים לאחר החלטת הממשלה, גילינו שאותה ממשלה שהכריזה חגיגית על תוכנית החומש, היא זו שביקשה לבטלה כליל. באוגוסט 2008, בהצעת התקציב שהגישה הממשלה בעבור שנת 2009, נקבע תקציב של 0 ₪ עבור תוכנית החומש.

לאחר שנוכחנו שאין בכוונת הממשלה לממש את תוכנית החומש ולאחר שקיימנו שיחות ומפגשים עם שרים ופקידי ממשלה, לצד שותפות בדיונים בכנסת, מצאנו לנכון שהפתרון הנמצא הינו לבקש סעד מבית המשפט העליון. עתרנו לראשונה לבג"צ על מנת שיורה לממשלה לבצע את שהחליטה והתחייבה כלפי יוצאי אתיופיה. עתירתנו התייחסה אף שנעשה למימוש הדל והמזדחל של תוכנית החומש, בתקציב שכבר אושר לשנת 2008.

בדיונים בבית המשפט העליון, חויבה הפרקליטות לתת תשובות לשופטים, ולאור זאת בקשה מחמשת משרדי הממשלה האמונים על מימוש התוכנית (הקליטה, השיכון, הרווחה, החינוך והתמ"ת), להגיש לה תוכניות שיצאו לפועל במסגרת תוכנית החומש.

המדינה נתנה תשובתה בפני בג"ץ, תשובה שהיה בה להוכיח על היעדר כוונות ממשיות ליישם את תוכנית החומש. אנו הוספנו והוכחנו את המדינה על יישום מועט מאוד של התוכנית, זאת ביחס להחלטת הממשלה. ולא רק זאת, אלא אף הראינו ש"המציאו" תוכניות אחרות שאינן שייכות לתוכנית. דוגמה לכך הייתה בזבוז כספי התוכנית עבור שדרוג תשתית המחשוב של המשרד לקליטת העלייה. חרף כל ניסיונות המדינה להוכיח כי התוכנית מיושמת, בפועל, לאנשים בשטח לא הגיע כמעט דבר.

סעיף התוכנית הגדול מכל בתוכניות החומש נועד לאפשר לזוגות צעירים יוצאי אתיופיה לקבל משכנתא בתנאים משופרים, כדי שיוכלו לרכוש דירה באזורים טובים יותר. עבור זאת נרשם, רק בעבור שנת 2008, סכום "מפואר" של 30 מיליון ש"ח. בפועל, מתוך 400 זוגות צעירים שאמורים היו לממש את זכאותם עד סוף 2009, רק זוג אחד בלבד הצליח לעשות זאת!!! ההצלחה היחידה והממשית במימוש התוכנית חלה בינתיים רק במתן מענקי המשכנתא דיור המוגדלים לעולים חדשים העוזבים את מרכזי הקליטה.

בעקבות אותה עתירה שהגשנו, החליטה השנה הממשלה הנוכחית להמשיך את תוכנית החומש, במתכונת מקוצצת; התוכנית ספגה קיצוץ של 20% מהסך הכולל שלה, ונותר ליישומה תקציב של 700 מליון ₪. כאשר הובא הנושא לדיון בוועדת העלייה של הכנסת, הצהירו נציגי המשרדים שבהיעדר תקציב חדש מהאוצר, יותר מסביר כי ייעשה שימוש בכסף שהוקדש ממילא עבור יוצאי אתיופיה טרם תחילת תוכנית החומש. כך יוצא שאנו, בני הקהילה, נותרנו קרחים מכאן ומכאן. לא רק שלא יהיה שיפור אלא, גרוע מכך יורע מצבנו.

ציבור יקר, אלו שמקרב יוצאי אתיופיה ואלו שאינם מקרב יוצאי אתיופיה, אני מבקש מכם לבוא ולקחת חלק במאבק החברתי ליישום תוכנית החומש, תוכנית שבכוחה לחייב את המדינה לפעול בעבור שיפור נקודת הפתיחה שלנו בחברה הישראלית.

אסור לנו לאפשר למדינה להמשיך ולהשלות את בציבור הרחב בטענות כזב, עיקרן בכך שכביכול מושקעים כספים רבים בקהילת יוצאי אתיופיה ודבר לא קורה. אכן, שום דבר ממשי ופורץ דרך לא מתממש, מסיבה אחת פשוטה: אין באמת יישום בשטח של התחייבויות המדינה להשלמת קליטת קהילת יוצאי אתיופיה. הכסף לא מושקע בקהילה; ישנה הכרזה על השקעה כלשהי וסופו, ברוב המקרים, הכסף נותר בקופת האוצר. אל תאפשרו למדינה להמשיך ולהשלות אותנו!

חובה להגיע ולשמוע את כתב הגנה ארוך וכוזב של המדינה, לשאלות פשוטות שלנו כמו לאן הלכו הכספים של שנת 2008? לאן והיכן הושקעו התקציבים של שנת 2009? ולאן ילכו ההקצבות של שנת 2010?

1. האם קניית מחשבים ברבע מליון שקל עבור משרד הקליטה ונציגיהם היא השקעה בקהילה האתיופית? אז אנחנו צריכים לוותר על התוכנית.

2. אם תוכניות שקיימות הרבה לפני תוכנית החומש מדווחות כהישגי תוכנית החומש? אז אנחנו מוותרים על התוכנית.

3. אם התוכנית נועדה לממן חוקרים בכדי להגדיר שסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר שני הם כיתה טיפולית. אז אנחנו מוותרים על התוכנית.

4. אם זכייני ביצוע התוכנית, הם יקירי משרד הקליטה והעומדים בראשם? אז אנחנו מוותרים על התוכנית.

התוכנית והתקציבים שלה נועדו להיות תוספתיים עבור הקהילה ולא כיסויים לדיווחי כזב של משרדי הממשלה.

הדיון יתקיים בבג"צ ביום רביעי הקרוב, 6 בינואר 2009 בשעה 11:00. ליד חניון הלאום רח' שערי משפט קריית בן-גוריון, ירושלים.

באחריות רבה

דני אדמסו

מנכ"ל האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה

תאריך יצירה: 3/1/10

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system