ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות פרדה אקלום, חלוץ העלייה מאתיופיה, הלך לעולמו