ראשי מידע, נתונים ומחקרים תעסוקה וכלכלה תעסוקה וכלכלה - מחקרים וניירות עמדה פעילותנו למען הגדלת מספרם של יוצאי אתיופיה המועסקים במשרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים ורשויות מקומיות