ראשי מידע, נתונים ומחקרים החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים פורסם דו"ח הוועדה למלחמה בעוני בישראל (23.06.2014)