ראשי מידע, נתונים ומחקרים החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים עתירה לבג"צ: קהילת יוצאי אתיופיה נגד ממשלת ישראל