חיפוש
Close this search box.

עתירה לבג"צ: קהילת יוצאי אתיופיה נגד ממשלת ישראל

טל האס

בצעד חריג פונים היום "מטה המאבק לשוויון חברתי של עולי אתיופיה בישראל" ו"האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה" כנציגי הקהילה לבג"צ לאחר שממשלת ישראל התנערה במפתיע מהתחייבותה למימושה של תוכנית חומש לקליטת יוצאי אתיופיה. בעתירה נתבעת ממשלת ישראל להסביר מדוע בחרה להפר את התחייבותה למימושה ותקצובה של תוכנית החומש שנועדה להתחיל כבר בשנה הנוכחית.

הדרישה בעתירה היא לפעול ליישומה של התוכנית בשנה הנוכחית ושילובה של עלות התוכנית בתקציב 2009. דרישה זאת מובאת לאחר הכרזתו של אלי אפללו, השר לקליטת העלייה, על העברת התקציב לשנה הנוכחית למשרדי הממשלה השותפים בתוכנית. אבל הצהרות לחוד ומעשים לחוד, כך לפחות מעידות העובדות שבשטח, לפיהן לא נעשה עד כה דבר למימוש ההתחייבויות של הממשלה בעבור שנה זו. בישיבת הממשלה לאישור התקציב, בחרה הממשלה שלא לדון כלל בתקצוב התוכנית בשנת 2009.

" אנו מתדפקים היום על שערי בג"צ בניסיון אחרון ובבקשה שישמש לנו מגן מפני החלטת הממשלה להתעלם מהתחייבותה לתוכנית, שנועדה להיות בעלות כוללת של 870 מיליון שקל", אומר דני אדמסו, מנכ"ל האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, "בנובמבר 2006 יצאנו להפגנה שביטאה את כאבנו מהתנערות ממשלות ישראל לדורותיהן מגורל יוצאי אתיופיה בישראל. החלטתה התקדימית של הממשלה בפברואר השנה, לקחת אחריות ולהבטיח את קליטת קהילת יוצאי אתיופיה בישראל, הביאה משב רוח אדיר של תקווה, אבל מסתבר שדבר לא השתנה. עתה התסכול רב מאי פעם ויישנו חשש גדול מפני התוצאות שיהיו להתפרצותו".

"כמי שהיה שותף לגיבוש תוכנית החומש לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית ובירך על אישורה, אני מתבייש בשביל הממשלה על שהונתה ציבור רחב של אזרחים, את קהילת יוצאי אתיופיה", הוסיף גדי יברקן, יו"ר מטה המאבק לשוויון חברתי של עולי אתיופיה בישראל, "התסכול הוא עצום, כיוון שאחרי הכל, מאחורי הנתונים לגבי מצבם העגום של יוצאי אתיופיה נמצאים אנשים שזקוקים לתוכנית כאוויר לנשימה, כאמצעי לשילוב בחינוך, בתעסוקה ועבור היחלצות מגורל של עוני ודלות".

בפנייתם היום של נציגי קהילת יוצאי אתיופיה לבג"צ נדרשת ממשלת ישראל, העומד בראשה, שר האוצר והשר לקליטת העלייה לנמק מדוע בחרו להתעלם מהתחייבותם להחלטת הממשלה. בעתירה מעומתים העותרים גם אל מול התחייבויותיהם החגיגיות בסמוך לאישור התוכנית. באירוע של קהילת יוצאי אתיופיה, שהתקיים רק לפני שלושה חודשים, הצהיר ראש הממשלה, אהוד אולמרט, על מחויבותה של הממשלה לתוכנית, על נחיצותה ועל כוחה לשמש אמצעי משמעותי לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. תקוותה של קהילת יוצאי אתיופיה היא כי בג"צ יורה לו להפוך את התחייבותו זו לכדי מעשה, שאחרת צפויות לנו, לחברה הישראלית בכללותה, תוצאות הרות אסון.

העתירה לבג"צ מובאת בקובץ מצורף.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system