ראשי מידע, נתונים ומחקרים עלייה וקליטה עלייה וקליטה - כתבות עשרות אלפי שקלים קנס לעולים שלא מצליחים לעזוב את מרכזי הקליטה