ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך חינוך - מחקרים ועמדות האגודה עקרונות האגודה לקידום הישגיהם הלימודיים וקליטתם החברתית של תלמידים יוצאי אתיופיה