לבוש

הלבוש האתיופי המסורתי עשוי מכותנה. בדרך כלל הגלימות והשמלות הלבנות הן תוצרים של אריגה ביתית.

האישה הכפרית לבושה מערכת לבוש המורכבת משלושה פריטים: "קמיס"(שמלה מעין גלימה) "מקנט"(אבנט), ו"נטלה" או "אגדמיה" (מעטפת לכתפיים).

בקצוות של הגלימות פסים צבעוניים לקישוט. המאפיין הבולט בגלימות אלה הוא עבודת הרקמה. בעוד שהאישה אחראית להכנת הכותנה ועבודת הרקמה הגבר אחראי על אריגת הבגד.

סודות הרקמה האתיופית והמוטיבים הגאומטריים הפשוטים המקשטים את שולי הבדים מבטאים את עולמה הפנימי של האישה.