ראשי מידע, נתונים ומחקרים דיור עיריית רחובות נשמעה לדרישת התושבים