ראשי מידע, נתונים ומחקרים עלייה וקליטה עלייה וקליטה - כתבות עולים מאתיופיה סובלים מתנאים קשים במרכזי הקליטה