חיפוש
Close this search box.

עדכון בעניין משכנתאות לזוגות צעירים הנמנים עם קהילת יוצאי אתיופיה

טל האס

בין סעיפי תוכנית החומש, עליה החליטה ממשלת ישראל במהלך 2008, כוללת סיוע לזוגות צעירים שמקרב יוצאי אתיופיה, בדמות 200 משכנתאות שהריבית הנישאת בגינן הינה 4% בלבד. מתן הזכאות היה אמור להיעשות זה מכבר, אך מכשלות שעניינן היה קשור במחלוקת שבין משרד האוצר לבנקים עיכבו את יישום הדבר.

משיחה עם ערן גיל, מנהל תחום כלכלי-חברתי במשרד האוצר, שנערכה ביום ראשון ה- 1.3.09, הלה מסר כי המהלכים שחייבו את משרד האוצר מוּצו עד תום: משרד האוצר גישר על המחלוקת שהייתה נתונה עם הבנקים, ועניינה היה נתון לגובה הסבסוד הניתן על-ידי המדינה.

השלמת יישום המשכנתאות נתונה עתה בידי משרד הבינוי והשיכון. בנק טפחות, שמנהל את הנושא, ביקש לקבל ארכת זמן נוספת לשם היערכות מיחשובית.

לעת עתה נקבע כי יינתן לבנק אורכת זמן עד ה-7.3.09 לשם מתן מענה לבעיה המיחשובית. החל מ-10.3.09 תתאפשר ההתחשבנות של הבנקים מול משרד האוצר, קרי – תתאפשר הגשת מועמדות לקבלת הזכאות למשכנתא בתנאים מועדפים.

בהצלחה לפונים!

תאריך יצירה: 3/3/09

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system