סקר בנושא שילוב מורים יוצאי אתיופיה

רק 220 מורים יוצאי אתיופיה מועסקים כיום במערכת החינוך הפורמלית – 0.16% מכלל המורים. יתרה מכך, רק 42% מיוצאי אתיופיה שהוסמכו להוראה, מועסקים בפועל כמורים.

לאור נתונים אלה, האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה החליטה לפעול על מנת לשנות את מצב הדברים ולהגדיל את מספר המורים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך.

כדי למפות את הגורמים למצב זה ואת האתגרים בהם נתקלים המורים ומוסמכי ההוראה, אנו פונים אליכם, מורים ובעלי תעודות הוראה, למלא את השאלון האנונימי המצורף כאן.

http://goo.gl/forms/ee2gZmhsBJ