חיפוש
Close this search box.

סמנ"כל משרד רה"מ: תכנית החומש נכשלה

כמו שהבטחנו – האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה לא תניח לביקורת החריפה המובעת בדו"ח מבקר המדינה לשכוח מהתודעה של השרים וחברי-הכנסת. ביום שלישי האחרון (18.6.2013) הגענו אל כנסת ישראל כדי להשתתף בדיון במסגרת ועדת בקורת המדינה בנושא כשלונה של תכנית החומש לשילוב יוצאי אתיופיה.

יו"ר הועידה, ח"כ אמנון כהן (ש"ס), פתח את הדיון בעיקרי דו"ח מבקר המדינה, שחושף חוסר-תיאום בין משרדי הממשלה, חוסר הזרמת מידע, היעדר ראייה תקציבית ורעיונית אחידה, אי-קביעת מדדים כמותיים לבדיקת הצלחת התכנית, העדר פיקוח וליקויי עבודה רבים בתכלול התכנית על-ידי משרד הקליטה. בהמשך להצגת הדברים, הוסיף ח"כ כהן נחרצות, "המדינה נכשלה בקליטתם של יוצאי אתיופיה. יכולנו לשלבם טוב ומהר יותר". הביקורת מצביעה על בזבוז רב של כספי ציבור, כפילות בפעילות וחוסר-יעילות. היקף הביקורת הוא על תקופה של 20 שנות עבודה ממלכתית, שמוכיחות כי גם הפרטת העבודה לא תמיד טובה.

בדיון השתתף גם יו"ר הכנסת ח"כ יולי (יואל) אדלשטיין (ליכוד), שכיהן בעבר פעמיים כשר הקליטה. בפתח דבריו אמר אדלשטיין כי קליטה אמתית איננה יכולה להימשך עשרים שנה אחרי העלייה או לכלול בתוכה אף את הדור שנולד בארץ. בהמשך הדיון ניתנה זכות הדיבור לנציגים מהמשרדים השונים כדי להציג את הפעילות שבתחום אחריותם, אך משך הזמן שהוקצה לדיון לא איפשר לעסוק בכל התחומים הכלולים בתכנית החומש. בין הנציגים שכן דיברו היו נציגי משרד החינוך ומשרד הקליטה, שלעומתם קראה ח"כ פנינה תמנו-שטה (יש עתיד) כי "משרדי הקליטה והחינוך מתקוטטים – והעולים משלמים על משחקי האגו הללו, ואילו תכנית החומש במשרד הרווחה נמצאת לפני קריסה".

בשלב מאוחר יותר, לאחר שיו"ר הועדה כבר גינה באופן חמור את משרד רה"מ, על העידרותו מהדיון של האחראי לתכנונה ו"תפעולה" של התכנית, טרח להגיע רגע לפני סוף הדיון סמנכ"ל משרד ראש הממשלה, אודי פראוור, שהודה בכשלונה של תכנית החומש, "אני חושב שמשרד הקליטה יסכים איתי, וגם אם לא, זו דעתי: התכנית מ2008 שאנחנו גוררים משנה לשנה, יש בה יותר צרות מדברים שהיא צברה לאורך הדרך. מה שצריך זה לנצל את 2013 כדי לבנות תכנית חדשה". בהמשך דבריו הוסיף כי שלושת הכשלים העיקריים של תכנית החומש הם בתכנון, בתקצוב ובניהול, והבטיח כי נלמדו הלקחים ושאם יהיה צורך, משרד רה"מ יחליט על תכנית בין-משרדית חדשה, שמשרד רה"מ יהיה בלידתה, בגיבוייה או בביצוע שלה.

לקראת תום הדיון, כשסוף-כל-סוף שרת הקליטה, סופה לנדבר, בחרה להגיב היא אמרה כי במשרדה נעשית עבודה רבה בטיפול ביוצאי אתיופיה, ונמנעה, באופן מקומם, מלהתייחס לכל הטענות שהועלו נגד עבודת התכלול הלקויה של המשרד אשר עליו היא אמונה.

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה תמשיך להפעיל לחץ על משרדי הממשלה להתכנס במסגרת ועידת ביקורת המדינה, כדי לרדת לעומקן של הטענות המובאות בדו"ח, כדי לא לפסוח על אף אחת מתוכן, ובעיקר, כדי לקדם שנוי מהותי בתכניות לאומיות למען שילובם של יוצאי אתיופיה בישראל.

מוזמנים לקרוא את המסמך שהכנו לקראת הועידה בקישור הבא:

https://docs.google.com/document/d/1Ou0EZCZZ74baw83C0edjsCvwNy25Dyrv3_vqchVUNCQ/edit

לקריאה נוספת –

כתבה באתר הכנסת

כתבה באתר של "המשמר החברתי בכנסת"

הקלטת הוידאו של הדיון

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system