ראשי האגודה בתקשורת ארכיון - הודעות לעיתונות הודעות לעיתונות 2013 סיוע מוגדל לזוגות צעירים יוצרי אתיופיה ברכישת דירה- עדכון הנוהל של משרד הבינוי והשיכון