ראשי מידע, נתונים ומחקרים תעסוקה וכלכלה תעסוקה וכלכלה - מחקרים וניירות עמדה נתונים על עובדי קבלן כוח אדם, עובדי קבלן שירותים ועובדי "כתף-אל-כתף" בשירות המדינה (3.2.2014)