נציבות שירות המדינה

נציבות שירות המדינה מופקדת על ביצוע מדיניות הממשלה בתחומי המינהל ומשאבי אנוש בשירות המדינה. במסגרת תפקידה אחראית הנציבות על אישור המבנה הארגוני וחלוקת הסמכויות בין יחידות הממשלה; באתר הנציבות ניתן למצוא מכרזים לאיוש בתפקידים הנדרשים למדינה.

כתובת האתר: www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Tenders/HumanResourceTenders.htm