חיפוש
Close this search box.

נציבות שירות המדינה

נציבות שירות המדינה מופקדת על ביצוע מדיניות הממשלה בתחומי המינהל ומשאבי אנוש בשירות המדינה. במסגרת תפקידה אחראית הנציבות על אישור המבנה הארגוני וחלוקת הסמכויות בין יחידות הממשלה; באתר הנציבות ניתן למצוא מכרזים לאיוש בתפקידים הנדרשים למדינה.

כתובת האתר: www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Tenders/HumanResourceTenders.htm

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system