חיפוש
Close this search box.

נכון לשנת 2015, כ-12% מהיהודים שנגדם נפתח תיק על תקיפת שוטרים הם של ישראלים ממוצא אתיופי

כיוםישנן תלונות רבות אשר מוגשות למח"ש בנושא אלימות משטרתית ונסגרות לאחר דיון מזורז ו/או נגנזות בהתאם ל"נוהל שפיטה מהירהנחיית פרקליט המדינה" 2.18 מסמכים רשמיים שונים של מבקר המדינה ושל ועדות ממשלתיות מצביעים על היחס השלילי של משטרת ישראל כלפי ישראלים ממוצא אתיופי יחס שלילי זה מקטלג אוכלוסייה שלמה בתור מפרי חוק וסדר על בסיס גוון עור בלבד, פוגע בצורה חמורה בדימוי של האוכלוסייה, ויוצר מכשולים מסוכנים לעתידם החברתי של ישראלים ממוצא אתיופי.  נכון לשנת2015 , יוצאי אתיופיה הוו כ– 2% מהאוכלוסייה היהודית, אך חלקם מתוך כלל היהודים שנגדם נפתח תיק על תקיפת שוטרים היה כ– 12% פי – 6 מייצוגם באוכלוסייה היהודית. נתון זה חריג גם בהשוואה לשיעורי הפשיעה הכלליים של יוצאי אתיופיהאשר הוו בשנת 2015 כ– 5.5% מכלל התיקים, וכ- 4.5%מהעבירות על סדר ציבורי.

לנייר העמדה המלא שהוצג בועדת חוקה ביום לקידום השוויון לישראלים ממוצא אתיופי – נוהל שפיטה ואלימות משטרתית

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system