נייר עמדה לועדת ביקורת לכבוד היום לקידום השוויון ליוצאי אתיופיה בכנסת 2018

בעקבות כישלונה של "תכנית החומש", כפי שניתן להעמיק בדו"ח מבקר המדינה63ג' – התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית – החלטה מס' 324(אתפ/3)- התחילה לקבל תוקף ב-1.07.2015 בחלק מהמשרדים הממשלתיים לארבע שנות פעילות. למרות שעברו כמעט שלוש שנים, החלטת הממשלה רחוקה מיישום ההנחיות והישג יעדיה, ואינה פועלת בהתאם לאבני היסוד שנקבעו. בעקבות הדו"ח שהעלה את חוסר התכלול של משרד הקליטה, ובהמשך לפעילות של המגזר השלישי ומחאתיוצאי אתיופיה במאי2015, הובן כי ישנו צורך להעברת האחריות לטיפול במי שאינם עולים ממשרד העלייהו הקליטה למשרדי הממשלה הרלוונטיים. תקציבי התכנית הועברו לתכלול במטה היישום של התכנית הממשלתית במשרד ראש הממשלה, והאחריות על מתן שירות ליוצאי אתיופיה עבר ממשרד העלייה והקליטה לבסיס התקציב י
של המשרדים הרלוונטיים.
כיום, למרות תכניות העבודה אשר גובשו במשרדי הממשלה, לצד תקנים אשר תוקצבו למטרת הישג היעדים, הפערים עדיין ניכרים בכלל תחומי החברה .
כמו כן, אנו עדיין עדים לתכניות אשר מופעלות הן במשרדים הממשלתיים והן ברשויות המקומיות בניגוד להנחיות אבני היסוד.