ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון ניהול ממשלה אינו תוכנית ריאלטי – אין חסינות