ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת "מרכז תרבות אתיופית מלכת שבא"