מרכזי קליטה או מרכזי הדרה?

ביום שני (23.12.2013) השתתפה האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה בדיון בוועדת העלייה והקליטה בעניין מצב העולים מאתיופיה המתגוררים במרכזי הקליטה.

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה והאגודה לזכויות האזרח קוראות למשרדי הממשלה והגופים השלטוניים הרלוונטיים לפעול לאלתר לשיפור מצבם של יוצאי אתיופיה המתגוררים במרכזי הקליטה, הן בתחום הפיזי (תנאי המגורים וסביבתם) הן בהגדלת המענקים שיאפשרו מעבר למגורי קבע והן בהקניית המיומנויות הנדרשות להשתלבותם החברתית–כלכלית המיטבית בחברה הישראלית.

ליחצו כאן לקריאת נייר העמדה של האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה והאגודה לזכויות האזרח: מרכזי קליטה או מרכזי הדרה?