ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - מחקרים ועמדות מעשי הציונות של יהודי אתיופיה לספרי ההיסטוריה