ראשי האגודה בתקשורת ארכיון - גליונות גליון מספר 31 מעבר לנהר – אידיאליזציה של לוחם חברתי או סטיגמה הורגת?